Presentació de Just. Journal of Language Rights & Minorities. Revista de Drets Lingüístics i Minories

Vicenta Tasa Fuster, Rafael Castelló-Cogollos, Esther Monzó-Nebot

Resum


Naix la revista Just. Journal of Language Rights & Minorities. Revista de Drets Lingüístics i Minories. En aquestes pàgines us expliquem què vol ser.
 

Paraules clau


Ciència oberta; publicacions diamant; drets lingüístics; ètica; sostenibilitat; inclusió

Text complet: PDF

DOI: https://doi.org/10.7203/Just.1.25380

Referències


Bourdieu, Pierre. 1984. Homo academicus. París: Éditions de Minuit.

Bourdieu, Pierre. 1999. Intelectuales, política y poder. Buenos Aires: Eudeba.

Burawoy, Michael. 2005. “For public sociology.” American Sociological Review 70 (1): 4-28. https://doi.org/10.1177/000312240507000102.

Castells, Manuel. 2000. “Globalización, sociedad y política en la era de la Información.” Bitácora Urbano-Territorial 4 (I): 42–53.

Koerber, Amy. 2021. “Is it fake news or is it open science? Science communication in the COVID-19 pandemic.” A “Business and technical communication and COVID-19: Communicating in times of crisis,” edició de Jordan Frith. Special issue, Journal of Business and Technical Communication 35 (1): 22–27. https://doi.org/10.1177/1050651920958506.

Wagensberg, Jorge. 2013. La rebelión de las formas. Barcelona: Tusquets.

Wagensberg, Jorge. 2017. Teoría de la creatividad. Barcelona: Tusquets.

Wager, Elizabeth & Sabine Kleinert. 2021. “Cooperation & liaison between universities & editors (CLUE): Recommendations on best practice.” Research Integrity and Peer Review 6: article 6. https://doi.org/10.1186/s41073-021-00109-3.


Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.