Informació per a autores i autors

Teniu interès a publicar en Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories? Us recomanem que reviseu l’abast i l'objectiu de la revista, com també les pautes de redacció. Per remetre’ns un article, caldrà que us registreu en la revista. Si ja ho heu fet, només cal que hi inicieu una sessió i comenceu el procés de 5 passos.


Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories