Contacte de la revista

Adreça postal

Just
Journal of
 Language Rights & Minorities
Revista de Drets Lingüístics i Minories

Facultat de Dret
Universitat de València
Avda. dels Tarongers, s/n
46022 - València

Contacte

Vicenta Tasa Fuster
Directora Càtedra de Drets Lingüístiques

Universitat de València
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política
Facultat de Dret
Avda. dels Tarongers, s/n
46022 - València


Correu electrònic: monzo@uji.es

Suport tècnic

Administrador de OJS
Correu electrònic: ojs@uv.es