Cerca


 
Número Títol de l'article
 
Vol. 1, Núm. 1-2 “It’s just another added layer of difficulty”: Language Access Equity and Inclusion in Pediatric Interpreted Medical Encounters — Provider and Interpreter Perspectives Resum
Amy Olen, Paulina S. Lim, Kathryn A. Balistreri, W. Hobart Davies, Matthew C. Scanlon, Charles B. Rothschild
 
Resultats 1 - 1 de 1
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").