Should raw machine translation be used for public-health information? Suggestions for a multilingual communication policy in Catalonia

Anthony Pym, Nune Ayvazyan, Jonathan Maurice Prioleau

Resum


A mesura que Catalunya esdevé més i més multicultural a molts nivells com a conseqüència de la immigració, parlants d’un nombre creixent de llengües reben les comunicacions oficials de l’administració. Per a algunes llengües, es contracten professionals de la traducció perquè se n’encarreguen. Per als idiomes no oficials, però, hi ha una confiança creixent en l'ús de la traducció automàtica en línia gratuïta, explícitament sense correcció humana (postedició). Aquest article estudia l'ús de Google Translate a la web oficial del servei de salut de Catalunya, centrant-se en la informació de la vacunació contra la covid-19 els anys 2021 i 2022. Assenyalem els avantatges estratègics de la traducció automàtica i després examinem la naturalesa dels principals errors comesos, alguns dels quals resulten en missatges incomprensibles i autocontradictoris. Es proposa la necessitat d'una política de comunicació multilingüe per a la mitigació d'errors no tan sols mitjançant l'ús racional del programari que utilitza memòries de traducció i una postedició eficient, sinó sobretot redactant textos de manera que els problemes de traducció automàtica es resolguen abans que no apareguen (preedició). En una absència relativa de polítiques per a les llengües no oficials, es requereix una planificació estratègica per garantir que els beneficis de la traducció automàtica puguen contribuir a una societat més inclusiva, en lloc d'alienar les persones usuàries que veuen el mal ús que es fa de les seues llengües.

Paraules clau


Traducció automàtica; postedició; preedició; inclusió social

Text complet: PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.7203/Just.1.24880

Referències


Ali, Farah & Carol Ready. 2021. "Integration or assimilation? A comparative intertextual analysis of language policy in Madrid and Catalonia.” International Journal of Language and Law 10: 24–47. https://doi.org/10.14762/jll.2021.024.

Al Shamsi, Hilal, Abdullah G. Almutairi, Sulaiman Al Mashrafi & Talib Al Kalbani. 2020. "Implications of language barriers for healthcare: A systematic review.” Oman Medical Journal 35 (2): article e122. https://doi.org/10.5001/omj.2020.40.

Allaby, Elaine. 2018. “Are Eritrea government spies posing as refugee interpreters?” Al Jazeera, 26 February, 2018. Accessed 14 July 2022. https://www.aljazeera.com/features/2018/2/26/are-eritrea-government-spies-posing-as-refugee-interpreters.

American Translators Association. 2020. “Australian Government used Google Translate for COVID-19 messaging.” Accessed 14 July 2022. https://www.atanet.org/industry-news/australian-government-used-google-translate-for-COVID-19-messaging/.

Angermeyer, Philipp S. 2017. “Controlling Roma refugees with 'Google-Hungarian': Indexing deviance, contempt, and belonging in Toronto's linguistic landscape.” Language in Society 46 (2): 159–183. https://doi.org/10.1017/S0047404516001020.

Anguiano-Musons, Marc. 2021. Translations of COVID-19 health information in Catalonia. BA thesis. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.

Ayvazyan, Nune & Anthony Pym. 2018. "Mediation choice in immigrant groups. A study of Russian speakers in southern Catalonia." Language Problems and Language Planning 42 (3): 344–364. https://doi.org/10.1075/lplp.00027.ayv.

Ayvazyan, Nune & Anthony Pym. 2022. "Portraying linguistic exclusion. Cases of Russian speakers in the province of Tarragona, Spain." In Advances in interdisciplinary language policy, edited by François Grin, László Marácz & Nike Pokorn, 237–256. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/wlp.9.12ayv.

Bowker, Lynne. 2009. "Can machine translation meet the needs of official language minority communities in Canada? A recipient evaluation." Linguistica Antverpiensia 8: 123–155. https://doi.org/10.52034/lanstts.v8i.248.

Bowker, Lynne. 2019. "Machine translation literacy as a social responsibility." Proceedings of the UNESCO International Conference on Language Technologies for All, Paris, 5 December 2019. https://lt4all.elra.info/media/papers/O7/145.pdf.

Bowker, Lynne & Jairo Buitrago Ciro. 2019. Machine translation and global research: Towards improved machine translation literacy in the scholarly community. Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/9781787567214.

Dalzell, Stephanie. 2020. “Federal Government used Google Translate for COVID-19 messaging aimed at multicultural communities.” ABC News. Accessed 14 July 2022. https://www.abc.net.au/news/2020-11-19/government-used-google-translate-for-nonsensical-COVID-19-tweet/12897200.

Fiedler, Sabine & Agnes Wohlfarth. 2018. "Language choices and practices of migrants in Germany. An interview study." Language Problems and Language Planning 42 (3): 267–287. https://doi.org/10.1075/lplp.00023.fie.

Flores, Glenn. 2005. "The impact of medical interpreter services on the quality of health care: A systematic review." Medical Care Research and Review 62 (3): 255–299. https://doi.org/10.1177/1077558705275416.

Grin, François. 2022. "Principles of integrated language policy." In Advances in interdisciplinary language policy, edited by François Grin, László Marácz & Nike Pokorn, 24–52. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/wlp.9.02gri.

Gualda, Estrella, Andre Krouwel, Marisol Palacios-Galvez, Elena Morales-Marente, Ivan Rodriguez-Pascual & E. Begona Garcia-Navarro. 2021. "Social distancing and COVID-19: Factors associated with compliance with social distancing norms in Spain." Frontiers in Psychology 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.727225.

Gustafson, Per & Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo. 2017. "Language use and social inclusion in international retirement migration." Social Inclusion 5 (4): 69–77. https://doi.org/10.17645/si.v5i4.1133.

Hale, Sandra & Anthony Liddicoat. 2015. “The meaning of accuracy and culture, and the rise of the machine in interpreting and translation.” Cultus: The Journal of Intercultural Mediation and Communication 8: 14–26.

Hassan, Hany, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang & Ming Zhou. 2018. “Achieving human parity on automatic Chinese to English news translation.” arXiv: 1–25. Accessed 14 July 2022. https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.05567.

Hiraoka, Yusuke & Masaru Yamada. 2019. "Preediting plus neural machine translation for subtitling: Effective pre-editing rules for subtitling of TED talks." In MT Summit 17, edited by Mikel Forcada, Andy Way, Barry Haddow & Rico Sennrich, 64–72. Dublin: European Association for Machine Translation. Accessed 14 July 2022. https://aclanthology.org/W19-6710.pdf.

Idescat. 2018a. “Coneixement de llengües.” Enquesta d’usos lingüístics de la població. Accessed July 2022. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10367.

Idescat. 2018b. “Població segons coneixement de l’anglès i nacionalitat.” Enquesta d’usos lingüístics de la població.” Accessed 14 July 2022. https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=4658.

Koponen, Maarit. 2016. "Is machine translation post-editing worth the effort? A survey of research into post-editing and effort." JoSTrans. The Journal of Specialised Translation 25: 131–147. http://www.jostrans.org/issue25/art_koponen.pdf.

Läubli, Samuel, Rico Sennrich & Martin Volk. 2018. “Has machine translation achieved human parity? A case for document-level evaluation.” Accessed 14 July 2022. https://arxiv.org/pdf/1808.07048.pdf. https://doi.org/10.18653/v1/D18-1512.

Lindholm, Mary, J. Lee Hargraves, Warren J. Ferguson & George Reed. 2012. “Professional language interpretation and inpatient length of stay and readmission rates.” Journal of General Internal Medicine 27 (10): 1294–1299. https://doi.org/10.1007/s11606-012-2041-5.

Macken, Lieve, Daniel Prou & Arda Tezcan. 2020. “Quantifying the effect of machine translation in a high-quality human translation production process.” Informatics 7 (2): article 12 (1-19). https://doi.org/10.3390/informatics7020012.

Marzouk, Shaimaa & Silvia Hansen-Schirra. 2019. “Evaluation of the impact of controlled language on neural machine translation compared to other MT architectures.” Machine Translation 33: 179–203. https://doi.org/10.1007/s10590-019-09233-w.

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 2022. “Digital Spain 2025.” Accessed 14 July 2022. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf.

Moorkens, Joss, Sheila Castilho, Federico Gaspari & Stephen Doherty, eds. 2018. Translation quality assessment. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91241-7.

Nitzke, Jean, Silvia Hansen-Schirra & Carmen Canfora. 2019. “Risk management and post-editing competence.” JoSTrans. Journal of Specialised Translation 31: 239–259.

Ogden, Charles Kay. 1932. Basic English: A general introduction with rules and grammar. London: K. Paul, Trench, Trubner.

O’Brien, Sharon. 2006. Machine-translatability and post-editing effort: An empirical study using Translog and choice network analysis. Doctoral thesis, Dublin City University.

O’mara, Ben & Gemma Carey. 2019. “Do multilingual androids dream of a better life in Australia? Effectiveness of information technology for government translation to support refugees and migrants in Australia.” Australian Journal of Public Administration 78 (3): 449–471: 1–23. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12388.

Pokorn, Nike K. & Jaka Čibej. 2018. “’It’s so vital to learn Slovene’. Mediation choices by asylum seekers in Slovenia.” Language Problems and Language Planning 42 (3): 286–304. https://doi.org/10.1075/lplp.00024.pok.

Prioleau, Jonathan. 2022. Machine translation in healthcare. Unpublished Master’s dissertation. Universitat Rovira i Virgili.

Pym, Anthony. 2018. “Introduction: Why mediation strategies are important.” Language Problems and Language Planning 42 (3): 255–266. https://doi.org/10.1075/lplp.00022.pym.

Pym, Anthony. 2019. "Teaching translation in a multilingual practice class." In Translator education: The evolving curriculum, edited by David Sawyer, Frank Austermühl & Vanessa Enríquez-Raído, 75–79. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/ata.xix.15pym.

Pym, Anthony. 2020a. "Quality." In The Routledge handbook of translation and technology, edited by Minako O’Hagan, 437–452. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315311258-26.

Pym, Anthony. 2020b. “When trust matters more than translation.” Pursuit (29 July), University of Melbourne, https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/when-trust-matters-more-than-translation.

Pym, Anthony & Bei Hu. 2022. “Trust and cooperation through social media. COVID-19 translations for Chinese communities in Melbourne.” In Translation and social media communication in the age of the pandemic, edited by Tong King Lee & Dingkun Wang, 44–61. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003183907-4.

Pym, Anthony & Ester Torres-Simón. 2021. “Is automation changing the translation profession?” International Journal of the Sociology of Language 270: 39–57. https://doi.org/10.1515/ijsl-2020-0015.

Raunak, Vikas, Arul Menezes & Marcin Junczys-Dowmunt. 2021. "The curious case of hallucinations in neural machine translation." In Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, edited by Kristina Toutanova, Anna Rumshisky, Luke Zettlemoyer, Dilek Hakkani-Tur, Iz Beltagy, Steven Bethard, Ryan Cotterell, Tanmoy Chakraborty & Yichao Zhou, 1172–1183. Association for Computational Linguistics. Accessed 14 July 2022. https://aclanthology.org/2021.naacl-main.92.pdf. https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.92.

Shoemaker, Sarah J., Michael S. Wolf & Cindy Brach. 2014. The patient education materials assessment tool (PEMAT) and user’s guide. Updated edition. U.S. Department of Health and Human Services. Accessed 14 July 2022. https://www.ahrq.gov/health-literacy/patient-education/pemat.html.

Suport Judicial. 2021. Serveis d’interpretació i traducció judicial. Barcelona: Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica. Accessed 14 July 2022. https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/administraciojusticia/dades-estadistiques/servei_de_traduccions_i_interpretacions/memoria-traduccions-2021.pdf.

Wallbrecht, Joshua, Linda Hodes-Villamar, Steven J. Weiss & Amy A. Ernst. 2012. "No difference in emergency department length of stay for limited English proficiency patients with language disparities.” Annals of Emergency Medicine 60 (4): S72-S72. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2012.06.176.

Wood, Emily. 2018. “Twenty years of building for everyone.” Google Company Announcements. Accessed 14 July 2022. https://blog.google/intl/en-ca/company-news/inside-google/twenty-years-of-building-for-everyone/.


Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.